För hyresgästerna

Fastighetsskötsel

Entreprenör: R3M Fastighetsskötsel AB
Vardagar 07:00 – 16:00

Felanmälan

Telefon: 08-624 01 00
Hemsida: www.r3m.se
Fastighetstekniker: Bob
Email: bob@r3m.se

Jour

Telefon: 08-657 77 00
Fax: 08-657 77 10
Email: larmcentral@jourmontor.se

Fastighetschef

Robert Högström

Email: rh@nordika.se
Telefon: 073-441 20 66
Kontakta fastighetschef vid akuta ärenden

Ekonomifrågor

Jenny Redgård

Email: jr@nordika.se
Telefon: 076-800 17 56